Dzieci można umawiać do badań przez cały rok. Do badania dziecko może zgłosić rodzic (opiekun prawny). Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w poradni lub przez placówkę, do której dziecko uczęszcza, wypełniając odpowiedni wniosek. Obecność rodzica (opiekuna prawnego) w trakcie wizyty w poradni jest obowiązkowa. Młodzież pełnoletnia może korzystać z usług poradni na własny wniosek. O wydaniu opinii i udostępnieniu jej szkole decyduje rodzic (opiekun prawny) w złożonym pisemnie wniosku.

Pomoc udzielana przez poradnię jest bezpłatna.

Za współpracę z placówkami odpowiadają:

W dziale opieki nad małym dzieckiem:

 • mgr Monika Kaczmarczyk – psycholog
 • mgr Anna Tompolska – psycholog
 • mgr Izabela Liguzińska–Wołowiec – pedagog
 • mgr Agnieszka Donat – pedagog

Wykaz placówek objętych opieką:

Miejskie Przedszkole nr: 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 39, 45, 50, 57, 82, 85, 90, 94, Prywatne Przedszkole „Domowe Przedszkole”, Społeczne Przedszkole „Omega”, Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Rehabilitacyjne, Ognisko Wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym (Dom Aniołów Stróżów), Prywatne Przedszkole Papy Smerfa, Niepubliczne Przedszkole Epionkowo, Niepubliczne Przedszkole Językowe Madzik Place Kindergarten, Przedszkole Niepubliczne Ciuciubabka, oddziały zerowe przy szkołach podstawowych.

W dziale opieki szkolnej:

 • mgr Monika Janusz – psycholog
 • mgr Klaudia Respondek – Brol
 • mgr Patrycja Matyszczak – psycholog
 • mgr Agnieszka Stasiczek – psycholog

Wykaz placówek objętych opieką:

Szkoła Podstawowa: 10,18 (ZSP nr 1), 19, 22, 58 z oddziałami integracyjnymi, “Szkoła Jak Dom”

 • mgr Patrycja Matyszczak – psycholog
 • mgr Marzena Piekarczyk – pedagog

Wykaz placówek objętych opieką:

Szkoła Podstawowa nr 20 (Zespół Szkół i Placówek nr 2), 33 z oddziałami dujęzycznymi, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych (SP), Społeczne Towarzystwo Edukacyjne “Omega” (SP),

 • mgr Jacek Śledziewski – psycholog
 • mgr Agnieszka Donat – pedagog

Wykaz placówek objętych opieką:

Szkoła Podstawowa: 59, 66, SP 60

W dziale opieki logopedycznej:

 • mgr Iwona Dubiel
 • mgr Barbara Jeziorczak
 • mgr Alina Duszyńska

Wykaz placówek objętych opieką:

Cały rejon działania poradni

W dziale poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i orientacji zawodowej:

 • mgr Agnieszka Stasiczek – psycholog
 • mgr Beata Witkowska – pedagog

Wykaz placówek objętych opieką:

Opieka psychologiczno – pedagogiczna: Zespół Szkół Plastycznych – liceum plastyczne, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych II st. – liceum, Zespół Szkół nr 7 (ZSZ5, T7), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ( IX LO), Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego, Zespół Szkół Łączności, III LO, VIII LO, XV LO, ZDZ Technikum Lotnicze, Prywatne LO im. M. Wańkowicza,

Poradnictwo zawodowe – szkoły ponadpodstawowe: Zespół Szkół Plastycznych – liceum plastyczne, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych II st. – liceum, Zespół Szkół nr 7 (ZSZ5, T7), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 (IX LO), Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego, Zespół Szkół Łączności, III LO, VIII LO, XV LO, ZDZ Technikum Lotnicze, Prywatne LO im. M. Wańkowicza,