WARTO ZAJRZEĆ:

Samorządowy Poradnik dla rodziców i opiekunów

Otwórz się na pomoc

Informator – zdrowie psychiczne

Depresja – ulotka 2021

 

Propozycja ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym:

PobawMY się razem, cz. 2-1

PobawMY się razem, cz. 1

Jak mówić, żeby ludzie nas rozumieli część V

Jak mówić, żeby ludzie nas rozumieli część IV

Mamo, Tato pobaw się ze mną! – cz. 7

Mamo, Tato pobaw się ze mną! – cz. 6

Jak mówić, żeby ludzie nas rozumieli część trzecia

Mamo, Tato pobaw się ze mną! – cz. 5

Mamo, Tato pobaw się ze mną! – cz. 4

Jak mówić, żeby ludzie mnie rozumieli część II

Mamo, Tato pobaw się ze mną! – cz. 3

Mamo, Tato pobaw się ze mną! – cz. 2

Jak mówić, żeby ludzie mnie rozumieli…

Rola czytania w rozwoju dziecka.

Propozycje zabaw rozwijajacych świadomość prawej i lewej strony ciała dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zabawy logorytmiczne, muzyczno- ruchowe cz1.

Mamo, Tato pobaw się ze mną! – cz. 1

Koło fortunZabawy Logopedyczne__Gimnastyka buzi i języka

Propozycja zabaw rozwijających orientację w schemacie ciała dla dzieci w wieku przedszkolnym

USPRAWNIANIE SŁUCHOWE cz.3

Propozycja ćwiczeń rozwijających mowę dla dzieci w wieku przedszkolnym. (1)

(2) USPRAWNIANIE SŁUCHOWE cz. 2

Leworęczność

USPRAWNIANIE SŁUCHOWE cz.1

Zabawy wspomagające rozwój dziecka cz. 3

Zabawy wspomagające rozwój dziecka cz. 2

Zabawy wspomagające rozwój dziecka cz. 1

Propozycje ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokową dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Propozycja ćwiczeń rozwijających percepcję i pamięć słuchową dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Propozycja ćwiczeń rozwijających motorykę małą dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Propozycja ćwiczeń rozwijających motorykę dużą dla dzieci w wieku przedszkolnym


informacje do plakatu

PLAKAT


Milczące dzieci. Krótki przewodnik po mutyźmie wybiórczym.

Dyskalkulia. Czy moje dziecko może mieć trudności w nabywaniu umiejętnosci matematycznych_ (1)

O czym mówią emocje

Motywowanie przez chwalenie (4)

Czy moje dziecko ma dysleksję_ (1)

Integracja bilateralna.

Terapia ręki.

Nowoczesne metody terapeutyczne -EEG Biofeedback.

Nowoczesne metody terapeutyczne – Metoda Warnkego.

Zasady ekranowe – jak ustalić z dzieckiem bezpieczne korzystanie z urządzeń ekranowych

Pianki i sukces, czyli jak cukierki pomagają przewidzieć przyszłość dziecka

przydatne linki dla rodziców

Dla rodziców – zagrożenia rozwoju

Sposób na rodzicielski stres

Mózg-jak dbać o centrum dowodzenia naszego ciała

Style wychowania

Postawy rodzicielskie

Rozwój emocjonalny przedszkolaka – propozycje dla rodziców

ADHD i pandemia – jak wpierać dziecko z nadpobudliwością psychoruchową

Nie-bajka o Jąkaniu

Dzieci a rozwód

Przydatne linki

Wyznaczanie granic dzieciom

Gotowość szkolna i samodzielność – dla rodziców.

Wspieranie twórczego rozwoju dziecka

Błąd – pozwól dziecku się z nim zaprzyjaźnić.

recenzje gier dla dzieci

By dzieci były szczęśliwe

informacje dla rodziców dot kształcenia specjalnego

Przemoc domowa w dobie pandemii

Informacja_2 kwietnia to Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu

Ćwiczenia wspierajace rozwój werbalny dyslektyków i nie tylko.

Jak dbać o sferę słuchową 27.03

Można inaczej

Koncentracja uwagi-przykładowe ćwiczenia i techniki wspierające umiejętność skupienia się.

Niezwykłe historie

O wirusie

Rola zabawy w życiu dziecka

Informacja o nieodpłatnej pomocy psychologicznej

Do obejrzenia

Bajki i baśnie w rozowju dziecka.

Jak motywować dziecko do nauki w domu.

JAK W DOBREJ KONDYCJI „PRZETRWAĆ” Z DZIEĆMI W DOMU

Zarządzenie dyrektora PPP1 – koronawirus

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O WIRUSIE

JAK POMAGAĆ DZIECKU NADPOBUDLIWEMU W ODRABIANIU ZADAŃ DOMOWYCH

JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ

JAK RODZICE MOGĄ WSPIERAĆ PROCES EDUKACYJNY DZIECKA