W tej trudnej dla wszystkich sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem pragniemy Was wesprzeć w codziennych zmaganiach:


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poradnik dla nauczyciela


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MIEJSKI BANK DOBRYCH PRAKTYK

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/miejski-bank-dobrych-praktyk
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Otwórz się na pomoc

Informator – zdrowie psychiczne

Depresja – ulotka 2021

 

Propozycja ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym:

Rola czytania w rozwoju dziecka.

Propozycje zabaw rozwijajacych świadomość prawej i lewej strony ciała dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Propozycja zabaw rozwijających orientację w schemacie ciała dla dzieci w wieku przedszkolnym

Leworęczność

Propozycje ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokową dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Propozycja ćwiczeń rozwijających percepcję i pamięć słuchową dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Propozycja ćwiczeń rozwijających motorykę małą dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Propozycja ćwiczeń rozwijających motorykę dużą dla dzieci w wieku przedszkolnym


Milczące dzieci. Krótki przewodnik po mutyźmie wybiórczym.

Integracja bilateralna.

Terapia ręki.

Nowoczesne metody terapeutyczne -EEG Biofeedback.

Nowoczesne metody terapeutyczne – Metoda Warnkego.

Mózg-jak dbać o centrum dowodzenia naszego ciała

Edukacyjne inspiracje

Przydatne linki

HORMONALNA PRZYJEMNOŚĆ PREZENTACJA

uczeń z Zespołem Aspergera

Zaburzenia psychiczne wieku dojrzewania

Rozwój religijny dzieci

Integracja zespołu klasowego

Czy wirtualna godzina z wychowawcą jest możliwa

Jak utrzymywać relacje z uczniami w nauczaniu zdalnym

Przemoc domowa w dobie pandemii

Informacja_2 kwietnia to Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu

Chwal ucznia swego, czyli o motywującej roli pochwały słów kilka.

Remedium- scenariusze z uzależnień

Remedium- ciekawe scenariusze

Jak dbać o sferę słuchową 27.03

Można inaczej

O wirusie

Kompetencje emocjonalne i społeczne

Jak zadbać o siebie.

NAUCZYCIELE-edu klaster

Materiały dla nauczycieli – SRD – 6