ROK SZKOLNY 2019-2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAJĘCIA METODĄ DOBREGO STARTU W OKRESIE ZAWIESZENIA PRACY PORADNI

xxxxxx  –  ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W PONIEDZIAŁKI  –  xxxxxx

29.06.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

29.06.20 r. – dzieci z rocznika 2013 – zajęcia MDS

22.06.20 r. dzieci z rocznika 2015 – zajęcia MDS.

22.06.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

22.06.20 r. – dzieci z rocznika 2013 – zajęcia MDS

15.06.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

15.06.20 r. – dzieci z rocznika 2013 – zajęcia MDS (1)

08.06.20 r. dzieci z rocznika 2015 – zajęcia MDS.

08.06.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

08.06.20 r. – dzieci z rocznika 2013 – zajęcia MDS

01.06.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

01.06.20 r. – dzieci z rocznika 2013 – zajęcia MDS

25.05.20 r. dzieci z rocznika 2015 – zajęcia MDS.

25.05.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

25.05.20 r. – dzieci z rocznika 2013 – zajęcia MDS

18.05.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

18.05.20 r. – dzieci z rocznika 2013 – zajęcia MDS

11.05.20 r. – dzieci z rocznika 2015 – zajęcia MDS

11.05.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

11.05.20 r. – dzieci z rocznika 2013 – zajęcia MDS

04.05.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

04.05.20 r. – dzieci z rocznika 2013 – zajęcia MDS

27.04.20 r. dzieci z rocznika 2015 – zajęcia MDS.

27.04.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

27.04.20 r. – dzieci z rocznika 2013 – zajęcia MDS-1

20.04.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

20.04.20 r.dzieci z rocznika 2013 – zajęcia MDS

06.04.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

06.04.20 r. – dzieci z rocznika 2013 – zajęcia MDS

30.03.20r. – dzieci z rocznika 2013 – zajęcia z MDS

30.03.20 r.dzieci z rocznika 2015 – zajęcia MDS (2)

30.03.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

Zajęcia MDS dzieci z rocznika 2014 – 23.03.20 r.

Zajęcia MDS dzieci z rocznika 2013 – 23.03.20 r.

Zajęcia MDS dzieci z rocznika 2014 -16.03.20 r.

Zajęcia MDS dzieci z rocznika 2013 – 16.03.20 r.

Zajęcia MDS dzieci z rocznika 2015 – 16.03.20 r.

____________

xxxxxx  –  ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W CZWARTKI  –  xxxxxx

25.06.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

18.06.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

04.06.20r. dzieci z rocznika 2017 – zajęcia z MDS

04.06.20 r. dzieci z rocznika 2016 – zajęcia z MDS

04.06.20 r. dzieci z rocznika 2015 – zajęcia MDS.

28.05.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

Mam nowa piłkę.

21.05.20 r. dzieci z rocznika 2017 – zajęcia z MDS

21.05.20 r. dzieci z rocznika 2016 – zajęcia z MDS

21.05.20 r. dzieci z rocznika 2015 – zajęcia z MDS

07.05.20 r. dzieci z rocznika 2017 – zajęcia z MDS

07.05.20 r. dzieci z rocznika 2016 – zajęcia z MDS

07.05.20r. dzieci z rocznika 2015 – zajecia MDS.

23.04.20r. dzieci z rocznika 2017 – zajęcia z MDS

23.04.20 r. dzieci z rocznika 2016 – zajęcia z MDS

23.04.20r. dzieci z rocznika 2015 – zajecia MDS.

16.04.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

09.04.20r. dzieci z rocznika 2017 – zajęcia z MDS

09.04.20 r. dzieci z rocznika 2016 – zajęcia z MDS

09.04.20 r. dzieci z rocznika 2015 – zajęcia MDS.

02.04.20 r. – dzieci z rocznika 2014 – zajęcia MDS

Zajęcia z MDS dzieci z rocznika 2017 – 26.03.20 r.

Zajęcia z MDS dzieci z rocznika 2016 – 26.03.20 r.

Zajęcia z MDS dzieci z rocznika 2015 – 26.03.20 r.

Zajęcia MDS dzieci z rocznika 2014 – 19.03.20 r.

 

——————————————————————————————-

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNO SPOŁECZNE

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne dzieci i rodzice

zajęcia

Zajęcia rozwijające

zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalne i społeczne 31.03.20 i 07.04.20

zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalne i społeczne 07.04.20 i 14.04.20

zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalne i społeczne 24.03.20 i 31.03.20

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ROK SZKOLNY 2018-2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

METODA DOBREGO STARTU

„Metoda Dobrego Startu pozwala dobrze bawić się w przedszkolu i dobrze wystartować w szkole”

Marta Bogdanowicz

 Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałanie, czyli integracja percepcyjno-motoryczna. Leżą one u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Celem tej metody jest również kształtowanie lateralizacji (dominacji ręki) oraz orientacji w prawej i lewej stronie ciała.

Ćwiczenia usprawniające w tym zakresie, wykorzystujące metodę polisensoryczną czyli wielozmysłowego uczenia się. Ćwiczenia te są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, niezbędne w przypadku dzieci, u których występują opóźnienia rozwoju wyżej wymienionych funkcji. Wspomagają one rozwój psychoruchowy: prowadzą do harmonijnego współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) z instrumentalno-poznawczymi ( spostrzeżeniowo-ruchowymi). Doskonalenie tych funkcji powoduje minimalizowanie opóźnień rozwoju psychoruchowego i tym samym zapobiega powstawaniu niepowodzeń szkolnych. Prezentowane w Metodzie Dobrego Startu podejście metodyczne: uczenia się polisensorycznego, w działaniu i w zabawie sprzyja rozwojowi każdego dziecka. Wielką korzyść odnoszą dzieci w wieku przedszkolnym z całościowym opóźnieniem rozwoju, z opóźnionym rozwojem mowy, z wadą słuchu, o niższej sprawności intelektualnej, a zwłaszcza dzieci „ryzyka dysleksji” w okresie nauczania wczesnoszkolnego.

Metoda Dobrego Startu oprócz wspomagania rozwoju oraz oddziaływania profilaktycznego ma też znaczenie diagnostyczne.

Zespołowa forma prowadzenia zajęć ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych, uczy współdziałania oraz opanowania umiejętności szkolnych.

Pozytywne efekty Metody Dobrego Startu:

  • poprawa umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
  • lepsza koordynacja wzrokowo-słuchowa
  • lepsza koordynacja motoryki małej i dużej
  • lepsza zdolność skupiania uwagi
  • lepsze rozumienie
  • rozwój wyobraźni
  • rozwój funkcji językowych
  • wzmacnia wiarę w swoje możliwości
  • przygotowuje do nauki czytania i pisania
 Bibliografia:
Metoda Dobrego Startu Od piosenki do literki. M. Bogdanowicz, M. Barańska. E. Jakacka
Metoda Dobrego Startu Od słowa do zdania, od zdania do tekstu. M. Bogdanowicz, M. Szewczyk
 Opracowanie:
Izabela Liguzińska-Wołowiec; pedagog, neurologopeda, certyfikowany terapeuta MDS
Bogumiła Wilk , neurologopeda

Terminy zajęć grupowych prowadzonych

Metodą Dobrego Startu

w roku szkolnym 2018/2019 w PPP1

Prowadzące zajęcia:

Izabela Liguzińska-Wołowiec i Agnieszka Donat 

(poniedziałek)

Godzina zajęć

Grupa

Terminy zajęć

14:30 – 15:30

dzieci 4 letnie (rocznik 2014)

17.09, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12,7.01, 21.01, 04.02, 18.02, 4.03, 18.03, 1.04,15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06

15:40 – 16:40

dzieci 6 letnie (rocznik 2012)

 16:50 – 17:50  dzieci 5 letnie (rocznik 2013)

Prowadzące zajęcia:

Izabela Liguzińska-Wołowiec i Agnieszka Donat

(poniedziałek)

Godzina zajęć

Grupa

Terminy zajęć

14:30 – 15:30

dzieci 5 letnie (rocznik 2013)

24.09, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, 17.12,14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 11.03, 25.03, 8.04,06.05, 20.05, 03.06, 17.06

15:40 – 16:40

dzieci 5 letnie (rocznik 2013)

16:50 – 17:50

dzieci 6 letnie (rocznik 2012)

Prowadzące zajęcia:

Izabela Liguzińska-Wołowiec i Bogumiła Wilk

(czwartek)

Godzina zajęć

Grupa

Terminy zajęć

14:30 – 15:30

dzieci 2 letnie (rocznik 2016)

27.09, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11, 6.12, 20.12,03.01, 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03,28.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06

15:30 – 16:30

dzieci 3 letnie (rocznik 2015)

16:45 – 17:45

dzieci 4 letnie (rocznik 2014)

Prowadzące zajęcia:

Izabela Liguzińska-Wołowiec i Monika Kaczmarczyk

(czwartek)

Godzina zajęć

Grupa

Terminy zajęć

15:30 – 16:30

dzieci 6 letnie (rocznik 2012)„Od wierszyka do cyferki”

20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 29.11, 13.12,27.12, 10.01, 24.01, 07.02, 21.02, 07.03,21.03, 04.04, 18.04, 16.05, 30.05, 13.06

16:45 – 17:45

dzieci 6 letnie (rocznik 2012)

 

Prosimy, aby dzieci miały zmienne obuwie i wygodny ubranie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SOCJOTERAPIA