15.06.2021 r. spotkanie warsztatowo-szkoleniowe dla Grupy Wsparcia Psychologów I Pedagogów Przedszkolnych oraz Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego z terenu Miasta Katowice