24 czerwca 2015 r. – Szkolenie psycholgów i pedagogów przedszkolnych

 Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy psychologów i pedagogów zatrudnionych w katowickich przedszkolach na spotkanie warsztatowo-szkoleniowe w ramach Grupy Wsparcia Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych, które odbędzie się 24 czerwca 2015 roku o godzinie 9.30 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach (Osiedle Witosa, ul. Rataja 14).

Tematem spotkania będzie:

„Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu”

Na spotkaniu omawiane będą między innymi następujące zagadnienia:

  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  • tworzenie IPET – ów dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego
    opinie o pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu sekretariatu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach:  (32) 254 23 12 .