III Konkurs ortograficzny dla dysortografików

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 zaprasza na

III Konkurs Ortograficzny dla Dysortografików

który odbędzie się na terenie naszej poradni w dniach:
6 czerwca 2014 r. o godzinie 9.00 dla uczniów szkół podstawowych
9 czerwca 2014 r. o godzinie 9.00 dla uczniów gimnazjum