Międzyszkolny Konkurs “Mistrz Inteligencji”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Katowicach organizuje konkurs „Mistrz Inteligencji”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Organizator:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Katowicach ul. Rataja 14

tel. 322542-312

Terminy:

klas II i III w dniu 19 marca 2019 r.  (wtorek) o godz 9.00

klas IV i VI w dniu  20 marca 2019 r. (środa) o godz 9.00

Klas VII i VIII w dniu 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00

  1. Każda szkoła zgłasza swoich uczniów:  maksymalnie 2 uczniów , z każdego wskazanego etapu edukacyjnego, posiadających bogatą wiedzę  z zakresu edukacji oraz umiejętność twórczego i kreatywnego myślenia.
  2. Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie można przesłać tradycyjną pocztą, drogą elektroniczną bądź faksem.
  3.  Uczestnicy rozwiązują test składający się z zadań  w ciągu 60 minut.
  4.  Komisję konkursową powołuje organizator.
  5. Laureatami każdego  konkursu zostają  uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów i zajmą I, II, lub III miejsce.
  6.  Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.
  7. Dojazd uczestników konkursu jest pod opieką osób dorosłych, na koszt własny lub placówki, która dokonała zgłoszenia uczniów.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!