Spotkanie dla logopedów, pedagogów i psychologów

         Zaproszenie

 

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach,

organizuje 1 marca 2019 roku,

o godzinie 17:00, spotkanie dla logopedów, pedagogów, psychologów.

Na spotkaniu zostanie  przedstawione i omówione narzędzie ADOS 2

 – jako nowy standard diagnozy autyzmu.

Prelegentem będzie Pani mgr Barbara Stawiarz, która jest terapeutą, oligofrenopedagogiem. Pracuje w ZSP nr 3 w Katowicach oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Alter w Sosnowcu.

Prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu sekretariatu

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, tel.: (32) 254 23 12.

            Serdecznie zapraszamy – organizatorki spotkania:

                        Anna Broma – SPPP , MP 50

                     Izabela Liguzińska -Wołowiec – PPP 1

       liderki I Katowickiego ZDL