Spotkanie dla logopedów

  • Post category:Aktualności

Zaproszenie   

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, organizuje

9 listopada 2018 roku o godzinie 16:30, spotkanie robocze dla logopedów.

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące tematy:

  • Akty prawne obowiązujące w pracy logopedy.
  • Dokumentowanie terapii logopedycznej.
  • Ciekawe pomoce logopedyczne.
  • Analiza studium przypadku – sposoby pracy.
  • Baza danych dotycząca specjalistów: neurolog, laryngolog, psychiatra, stomatolog, ortodonta.
  • Propozycje tematów następnych spotkań warsztatowych.

Prosimy o zgłoszenia swojego udziału pod numerem telefonu sekretariatu

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, tel.: (32) 254 23 12.

Serdecznie zapraszamy – organizatorki spotkania:

Izabela Liguzińska -Wołowiec – PPP 1

Anna Broma – SPPP , MP 50

liderki I Katowickiego ZDL