SPOTKANIE DLA NAUCZYCIELI 01.02.2022 r.

  • Post category:Aktualności

W dniu 01.02.2022 r. (wtorek) o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie dla nauczycieli w formie online na temat:

“Wczesne wykrycie objawów
wskazujących na możliwość
występowania specyficznych trudności
w czytaniu i pisaniu
-badania przesiewowe
Skalą Ryzyka Dysleksji SRD-6″

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt e-mail pod adresem:  

 i.liguzinska@ppp1katowice.pl

spotkanie dla nauczycieli 1.02.22r.