SPOTKANIE DLA RODZICÓW 17.05.2022r.

W dniu 17.05.2022 r. (wtorek) o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie dla rodziców

w formie online na temat:

“Wczesne wykrycie objawów wskazujących na możliwość
występowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
-badania przesiewowe
Skalą Ryzyka Dysleksji SRD-6″

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt e-mail pod adresem   

 i.liguzinska@ppp1katowice.pl

17.05.22r. Spotkanie warsztatowe dla Rodziców