Spotkanie grupy wsparcia psychologów i pedagogów przedszkolnych

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowo-szkoleniowe w ramach Grupy Wsparcia Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych, które odbędzie się

15 czerwca 2016 roku o godzinie 1600

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach (Osiedle Witosa, ul. Rataja 14).

Na spotkaniu razem z Panią Beatą Staniczek – doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego w Katowicach podzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat:

Pisania opinii opisowej o dziecku w wieku przedszkolnym

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach: (32) 254 23 12.