15.06.2022 r. – SPOTKANIE SZKOLENIOWE DLA LOGOPEDÓW

Zaproszenie

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się stacjonarnie w dniu 15 czerwca 2022 roku (środa) o godzinie 16:30.
Prelegent: Pani dr Natalia Moćko

Temat szkolenia:

Wsparcie dziecka z mutyzmem wybiórczym w wyniku traumy.

Tematyka:
1.    Mutyzm wybiórczy jako zjawisko izolowane lub towarzyszące innym zaburzeniom lękowym.
2.    Rola logopedy w pracy z dzieckiem, w tym dzieckiem nieposługującym się językiem polskim.
3.    Proces terapii: omówienie zasad, metod i strategii pracy z dzieckiem.
4.    Współpraca z rodzicami i specjalistami oraz lekarzami.
5.    Dyskusja.

Ważna informacja!
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt e-mail pod adresem:
i.liguzinska@ppp1katowice.pl

Serdecznie zapraszamy-organizatorki spotkania:

Izabela Liguzińska-Wołowiec – PPP 1
Anna Broma – SPPP, MP 50
liderki I Katowickiego ZDL