Spotkanie szkoleniowe dla logopedów

Zaproszenie

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się

15 czerwca 2018 roku (piątek) o godzinie 16.30.

Prelegentką będzie Pani Paulina Kłapcińska – lekarz stomatolog

z tematem:

„Pytania do specjalisty o wędzidełko – współpraca stomatologa i logopedy”

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o dokonanie zgłoszenia pod numerem telefonu sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, tel.: (32) 254 23 12.

Serdecznie zapraszamy – organizatorki spotkania:

                                                              Anna Broma – SPPP , MP 50

                                               Izabela Liguzińska -Wołowiec – PPP 1

                                               liderki I Katowickiego ZDL

                                                              oraz

Natalia Moćko – PPP w Mysłowicach