Szkolenie dla logopedów

  • Post category:Aktualności

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, wspólnie z Instytutem Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje spotkanie warsztatowe dla logopedów i studentów, podczas którego będzie przedstawiony program MÓWIK umożliwiający porozumiewanie się z osobami niemówiącymi z afazją, autyzmem, porażeniem mózgowym i in.

Spotkanie odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach przy ul. Rataja 14 w dniu 26 stycznia 2015 roku o godz. 15.30.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, tel.: (32) 254 23 12.

Serdecznie zapraszamy – organizatorki spotkania:
mgr Bogumiła Wilk, mgr Izabela Liguzińska-Wołowiec
liderki I Katowickiego ZDL
mgr Natalia Moćko
Instytut Języka Polskiego UŚ

Dnia 26 stycznia 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach. Organizatorkami spotkania były mgr Izabela Liguzińska-Wołowiec, mgr Bogumiła Wilk oraz mgr Natalia Moćko. Spotkanie  pt.: „Wykorzystanie programu Mówik w terapii i w życiu codziennym osób niemówiących” poprowadziła Pani  Ewa Przebinda – pedagog i logopeda, terapeutka AAC.

Program Mówik to nowoczesna pomoc umożliwiająca porozumiewanie się osobom niemówiącym z afazją, autyzmem, porażeniem mózgowym i in.. Coraz częściej spotykamy w swojej pracy osoby, które nie mówią lub maja trudności z porozumiewaniem się.  W przypadku dzieci, trudności z komunikacja rzutują na ich prawidłowy rozwój społeczny, emocjonalny  i intelektualny. Osoby dorosłe wycofują się z aktywności społecznej, co powoduje ich frustrację i poczucie wielu ograniczeń. Korzystając z najnowszych technologii można wspierać mowę wykorzystując alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się. Program Mówik to całkowicie polski program zawierający polskie symbole (obecnie ok. 8.500 symboli) oraz polski system językowy a także syntezator mowy (Ivona) w języku polskim. Program przeznaczony jest na tablety i smartfony z systemem Android, zatem można używać go wszędzie, niezależnie od miejsca i czasu. Dzięki dynamicznym tablicom osoby niemówiące mają możliwość szybkiego i łatwego budowania zdań zgodnie z gramatyką języka polskiego. Podczas tego spotkania logopedzi mieli możliwość przetestowania Mówika na tabletach. Zaletą tego programu jest możliwość tworzenia własnych tablic poprzez dodawanie zdjęć, symboli, obrazków dostosowanych do swoich potrzeb. Zarówno aplikacje, jak i symbole są stale rozwijane przez zespół specjalistów logopedów oraz grafików i informatyków.

Bogumiła Wilk
Agata Laszczyńska